Picture Carien

Carien de Jager

Carien
de Jager

Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
Contact

CV

Personalia

 • Naam
 • Carien de Jager
 • Geboortedatum
 • 30-05-1989

Werk- en onderzoekservaring

 • 2018-heden
 • Universitair Docent Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Privaatrecht & Notarieel recht | Rijksuniversiteit Groningen
 • 2018-heden
 • Vaste medewerker tijdschrift Verkeersrecht
 • Het tijdschrift Verkeersrecht is het oudste Nederlandse tijdschrift op het gebied van (weg)verkeer, aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, verkeersstrafrecht met veel aandacht voor letselschade. Ik verzorg het onderdeel ‘Jurisprudentie’.
 • 2013-2018
 • Promovendus en Docent Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Privaatrecht & Notarieel Recht| Rijksuniversiteit Groningen
 • Onderzoeksvoorstel ‘Protecting consumers of investment products in the EU through information disclosure: hit or miss?’ Dit onderzoek is gehonoreerd in het programma NWO Onderzoekstalent Maatschappij- en Gedragswetenschappen. In het kader van onderwijs gevolgde cursussen: Training voor aio's en studentassistenten | Begeleiden van scriptiestudenten | Beoordelen van opdrachten en scripties.
 • Mei 2015
 • Onderzoeksverblijf London School of Economics | London (Verenigd Koninkrijk)
 • April-Juni 2014
 • Onderzoeksverblijf Max Planck Institute for Comparative and Private International Law | Hamburg (Duitsland)
 • 2011-Juni 2013
 • Onderzoeksassistent vakgroep Privaatrecht & Notarieel Recht | Rijksuniversiteit Groningen
 • O.l.v. prof. mr. dr. A.J. Verheij en prof. mr. dr. O.O. Cherednychenko onderzoek verricht naar de rol van nationale en Europeesrechtelijke wet- en regelgeving inzake informatieverschaffing ter bescherming van consumenten van beleggingsproducten. Tevens betrokken geweest bij de totstandkoming van het NWO-voorstel ‘Protecting consumers of investment products in the EU through information disclosure: hit or miss?’ (inmiddels gehonoreerd, zie erkenningen en prijzen).
 • 2010-2011
 • Onderzoeksstage vakgroep Rechtstheorie | Rijksuniversiteit Groningen
 • Werkzaamheden:
  • Kritisch lezen en becommentariëren van het boek P.C. Westerman, Recht als raadsel, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013 (ISBN 97894-90962-296).
  • T.b.v. het vak Inleiding Rechtsfilosofie bonusvragen ontwerpen, materiaal voor de website aanleveren en bonusopdrachten van studenten corrigeren.

Opleiding

 • 2013-heden
 • Cursussen Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Psychologie | Rijksuniversiteit Groningen
 • Cursussen: Statistiek 2, Statistiek 3, Introduction to Research Methods, Onderzoeksmethoden: Theorie en Ethiek, Thinking and Decision Making, Consumer and Economic Psychology, Sociale Omgeving en Gedrag, Cognitieve Psychologie, Klinische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Persoonlijkheid en Individuele Verschillen, Wetenschapstheorie. Gemiddeld cijfer: 8,5
 • 2017
 • Summerschool Victimology | University of Tilburg, Intervict en Slachtofferhulp Nederland, Utrecht
 • 2016
 • Summer School in Law and Economics bij de University of Chicago Law School | Chicago (USA)
 • Summerschool over onderzoeksmethoden in Law and Economics. Cursussen: Law and Economics of Contracts (prof. Omri Ben-Shahar) | Economic Analysis of Corporate Law (prof. Todd Henderson) | The Law and Economics of Information (prof. Jonathan Masur) | Empirical Methods in Law and Economics Research (prof. William Hubbard). Ik nam eveneens deel aan het Scholars Colloquium en lunchlezingen. De sprekers waren onder andere prof. Martha Nussbaum, prof. Richard A. Epstein en Richard Posner. De Summer School vond plaats van 11 juli tot 22 juli.
 • 2016
 • Summer School on Bounded Rationality bij het Max Planck Institute for Human Development | Berlin (Germany)
 • Het doel van deze interdisciplinaire Summer School was om inzicht te krijgen in de manier waarop personen en groepen beslissingen nemen om daarmee het ontwikkelen van beleid op diverse terreinen te verbeteren. De Summer School vond plaats van 27 juni tot 5 juli.
 • Augustus-Oktober 2015
 • Psycholinguïstiek 1 bij de Faculteit Letteren | Rijksuniversiteit Groningen
 • Ik volgde deze 3 maanden durende cursus bij de Faculteit Letteren.
 • 2014
 • Behavioural Finance & Personal Investing bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde | Rijksuniversiteit Groningen
 • Ik volgde deze 3 maanden durende cursus (5 ECTS) bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
 • Juli-September 2012
 • Summerschool at the University of Boston (USA), College of Arts and Science and School of Management, GPA 4.0/4.0
 • Cursussen: General Psychology (grade: A) en Introduction to International Relations (grade: A).
 • April 2012
 • Empirical Legal Studies Lecture Series door prof. J.M. Klick (University of Pennsylvania Law School| Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hoorcolleges over juridisch empirische en economische methoden die gebruikt kunnen worden om te ontdekken hoe veranderde wet- en regelgeving het gedrag van individuen beïnvloedt.
 • 2011-2013
 • Onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht, specialisatie Privaatrecht (hons.) (Cum Laude) | Rijksuniversiteit Groningen
 • Intensieve, kleinschalige masteropleiding waarbij een specialisatie wordt gecombineerd met methodevakken (onderzoeksmethoden), contextvakken (in, om en over het recht), onderzoeksvakken (gericht op het doen van onderzoek) en themavakken (vanuit multidisciplinair oogpunt diverse thema's bestuderen). In het kader van deze master specialiseerde ik mij in het Privaatrecht en meer in het bijzonder in letselschade. Scriptie beoordeeld met een 9.
 • 2011-2013
 • Master Honoursprogramma | Rijksuniversiteit Groningen
 • Geselecteerd voor het extraculiculaire Master Honoursprogramma. Dit programma van 15 ECTS volgde ik naast de reguliere masteropleiding. Het thema was ‘Leadership: making the difference’ en het programma had een interdisciplinair karakter. Activiteiten: diverse masterclasses en workshops zoals ‘The Psychology of Leadership’, ‘Leadership in Historical Perspective’ en ‘Social Influence’.
 • Juli 2011
 • Talencursussen English and Business English | Embassy CES Oxford (UK)
 • Gedurende de maand juli volgde ik de cursussen ‘Engels’ en ‘Zakelijk Engels’.
 • 2010-2011
 • Privatissimum Honourscollege | Rijksuniversiteit Groningen
 • Geselecteerd voor dit rechtsgebiedoverstijgend programma ‘Privatissimum Honourscollege’ dat ik naast de reguliere bacheloropleiding heb gevolgd.
 • 2008-2011
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid | Rijksuniversiteit Groningen
 • Studentenrechtbank: Een afsluitend vak van de Bachelor. Tijdens de eindzitting door de jury verkozen tot ‘spreker van de dag’. De jury bestond uit: mr. B.M.B. Gruppen (advocaat), mr. N.A. Vlietstra (rechter), N. Akgul (communicatietrainer) en mr. drs. T.L. Nobel (docent). Beoordeeld met een 8.

Extraculiculaire activiteiten

 • Maart-Juli 2013
 • Stagiair Smit Jurisich Advies | Groningen
 • Stage op het gebied van letselschade. Activiteiten: opstellen van adviezen, correspondentie met verzekeraars en cliënten en opstellen van processtukken. Tevens hield ik mij bezig met het marketingplan van Smit Juridisch Advies en heb ik aanbevelingen geformuleerd om de marketingstrategie te verbeteren (waarvan het grootste deel inmiddels is geïmplementeerd).
 • Mei 2012
 • Studentassistent Studentenrechtbank | Rijksuniversiteit Groningen
 • Activiteiten: verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken tijdens de zittingen, spreken voor publiek en begeleiden van deelnemers.
 • Januari-September 2012
 • Lid Congrescommissie ‘Criminal Liability for Serious Traffic Offenses’ | Vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen
 • Organiseren van een internationaal congres met betrekking tot opzet en schuld in het verkeersstrafrecht.
 • 2011-2012
 • Lid Opleidingscommissie van de Onderzoeksmaster | Rijksuniversiteit Groningen
 • Werkzaamheden: O.a. adviseren van het faculteitsbestuur en de directeur onderwijs over aangelegenheden betreffende het onderwijs.
 • 2011-2012
 • Deelnemer bezoekgroep Penitiaire Inrichting Norgerhaven
 • Het voeren van gesprekken met gedetineerden om meer kennis te vergaren over het gevangeniswezen en gevangenen.
 • 2011-2013
 • Actief lid Werkgroep Binnenlandse Zaken en Justitie
 • Voor de jongerenorganisatie van een politieke partij nadenken over maatschappelijke en juridische onderwerpen en besprekingen met leden van de Tweede Kamerfractie.

Erkenningen en prijzen

 • 2016
 • Conference Grant voor een Summerschool van de Joachim Herz Stichting
 • Conference Grant voor deelname aan de interdisciplinaire Summer School over Bounded Rationality (Max Planck Institute for Human Development Berlin, Germany).
 • 2013
 • Onderzoekstalent Subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (€162.576)
 • In 2013 een subsidie ontvangen (samen met prof. O.O. Cherednychenko en prof. A.J. Verheij) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Onderzoekstalent is een financieringsprogramma voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen.
 • 2013
 • Genomineerd voor de Generali AM Innovatie in de financiële sector Scriptieprijs
 • Een scriptieprijs van Generali (een internationale verzekeringsmaatschappij) en AM web (Nederlands platform voor de financiële sector) die wordt toegekend aan de beste scriptie over innovatie in de financiële dienstverlening.
 • 2011
 • Gekozen als ‘Spreker van de dag’ tijdens de Studentenrechtbank | Rijksuniversiteit Groningen
 • Jury: B.M.B. Gruppen (advocaat), N.A. Vlietstra (rechter), N. Akgul (communicatietrainer) en T.L. Nobel (Universitair Docent).

Onderwijservaring per academisch jaar

 • 2018-2019
  • Coördinator van de Masterscripties van de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
  • Coördinator en docent Private Law 1 (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
  • Burgerlijk Recht 2 (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
  • Policy and Principles of Private Law (University College).
  • Honours Privatissimum (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
  • Begeleiding van Masterscripties (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
 • 2015-2016
  • College Honours Privatissimum (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
  • Gastbijdrage aan college Psycholinguïstiek (Faculteit Letteren).
  • Begeleiding van Masterscripties (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
 • 2014-2015
  • Burgerlijk Recht 1 (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
 • 2013-2014
  • Burgerlijk Recht 1 (Faculteit Rechtsgeleerdheid).

Lidmaatschappen

 • April 2015-heden
 • Vereniging voor Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht.
 • April 2015-heden
 • American Psychology – Law Society.
 • April 2015-heden
 • European Association for Decisionmaking.
 • Maart 2015-heden
 • European Association for Psychology and Law.
 • Maart 2015-heden
 • Society for Judgment and Decision Making.
 • Juni 2013- heden
 • Vereniging voor Burgerlijk Procesrecht.

Lezingen, presentaties en congresbijdragen

 • 2018
 • C.E. de Jager, Information duties for online platforms?, European Consortium for Political Research (ECPR) on Regulatory Governance: Lausanne (Zwitserland): 5 juli 2018.
 • 2016
 • C.E. de Jager, Law and Economics: An Exploration of the Effectiveness of Mandated Disclosure for Retail Investors on the Financial Markets, Scholars Colloquium bij the University of Chicago Law School: Chicago (VS): 22 juli 2016.
 • C.E. de Jager, Introduction Speech (introductie sprekers van de panel discussie), Summerschool on Bounded Rationality, Max Planck Institute on Human Development, Berlijn (Duitsland): 1 juli 2016.
 • C.E. de Jager, The Relevance of Psychology for EU Legislation with regard to Information Disclosure on the Financial Markets, posterpresentatie en presentatie tijdens plenaire bijeenkomst (speed talk), Summerschool on Bounded Rationality, Max Planck Institute on Human Development, Berlijn (Duitsland): 28 juni 2016.
 • 2015
 • C.E. de Jager, EU-wetgeving als middel voor consumentenvertrouwen in de financiële sector, Eerste Jaarcongres van het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law: De wisselwerking tussen recht en vertrouwen, Groningen: 11 december 2015.
 • C.E. de Jager, Recht en Psychologie op de financiële markten. Het nemen van een beleggingsbeslissing, Weekend voor de wetenschap, Groningen: 4 oktober 2015.
 • 2014
 • C.E. de Jager, The Effectiveness of Information Documents in Protecting Retail Investors: What does Behavioral Finance tell us?, Ius Commune Conference, Edinburgh (Schotland): 28 november 2014.
 • 2013
 • C.E. de Jager, Through the Lens of Empirical Studies: Information Disclosure on the Retail Investment Market, Ius Commune Conference, Maastricht: 28 november 2013.
 • 2012
 • C.E. de Jager, International Political Economy, Terrorism, Environmental Issues, and Global Governance, Presentatie tijdens de cursus ‘Introduction to International Relations’, Boston School of Management (US): 1 augustus 2012.